Ръст на трудовите злополуки отчита НОИ

Ръст на трудовите злополуки през първото тримесечие на годината отчита Националния осигурителен институт (НОИ). Инцидентите са се увеличили от 600 през първите три месеца на изминалата година до 639 година по-късно.
От данните на НОИ става ясно, че това увеличение се дължи най-вече на по-големия трудов травматизъм при мъжете. Регистрираните през 2023 г. злополуки с представители на мъжкия пол са били 374, в сравнение с 340 дванадесет месеца по-рано. За същия период трудовите злополуки с жени са нараснали само с пет броя. Няма промяна по отношение на тежестта на трудовите злополуки и свързаното с нея време, необходимо за възстановяване. Средно по около 35 са загубените календарни дни при един инцидент и през двата анализирани периода. През 2023 г. икономическите дейности, в които са регистрирани най-много трудови злополуки, са: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Образование (с по 43 инцидента), следвани от Държавно управление (42) и Сухопътен транспорт (32).