Сакар планина ще бъде обявена за защитена зона

Предстои обявяването на територията на Сакар планина за защитена зона. Проектът на заповед е публикуван на сайта на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Хасково.
Ареалите, определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обхващат пет населени места в община Любимец, 22 – в община Свиленград, 19 – в община Тополовград, шест – в община Харманли, землище на село в община Елхово и на две селища в ямболската община Тунджа. Още две защитени зони на територията на област Хасково и част от област Ямбол, но с по-малък териториален обхват, също предстои да бъдат обявени през тази година. Това са зоните „Ждрелото на река Тунджа“ и „Остър камък“ в община Харманли.