Само 9 % от българите се възползват от формулата споделено жилище

През 2018 г. едва 9% от българите използват специализирани сайтове или мобилни приложения, за да запазят нощувка по формулата споделено жилище за екскурзиите си. Това показват данните от изследване на европейската статистическа агенция Евростат. По този показател страната се нарежда на едно от последните места в Европейския съюз. Зад България са само Гърция (8%), Румъния (8%), Словения (8%), Латвия (7%), Чехия (5%) и Кипър (3%).
Най-много хора, които запазват нощувките си за екскурзия чрез директен контакт през интернет с друго физическо лице, има в Люксембург – 44%. Следват Ирландия и Малта с 26 на сто, а зад тях е Великобритания с 25%. От Евростат отбелязват, че предлаганите услуги от т.нар. споделена икономика стават все по-популярни в Европа и с всяка година процентът на хората, които ги използват, расте.