Санират 16 многофамилни сгради във Велико Търново

16 многофамилни жилищни сгради във Велико Търново ще бъдат санирани безвъзмездно през 2024-а. Средствата са осигурени по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, финансиран от Европейския съюз. Ремонтите ще струват общо 21 264 616,55 лв.
Справка със списъка на одобрените показва, че други 30 блока остават в резервния списък, а три проекта са изцяло прекратени. Първенец по одобрени проекти в областта е община Свищов, където предстои да бъдат санирани 19 блока. За община Горна Оряховица сградите са две, а в общините Полски Тръмбеш и Стражица – по една. Предложенията, постъпили от общините Лясковец, Елена и Павликени, остават в резервния списък. Собствениците на блоковете, които са включени в резервния списък от първия етап на процедурата, могат да кандидатстват за финансиране от Етап II. Предвидените средства за него са 282 470 400 лева.