САЩ няма да спазват Парижкото споразумение за климата

Според доклад, представен на Конференцията за климата в Бон, Съединените щати няма да намалят емисиите парникови газове, след като президентът Доналд Тръмп обяви оттеглянето от Парижкото споразумение за климата. Днес голяма група делегати от САЩ представиха т.нар. „Американски обет“, който подкрепя мерките за намаляване на замърсяването с въглеродни емисии. 20 американски щата и над 50 големи града заедно с повече от 60 от най големите бизнес корпорации декларираха, че ще спазват установените в Парижкото споразумение цели за намаляване на емисиите на парниковите газове.
Този обет е задължение на всички тези над две хиляди души в противовес на заявеното от президента Тръмп. Това е много силно задължение, каза Майкъл Блумбърг, бившият кмет на Ню Йорк, който води групата от представители на САЩ към тази много ясна заявка за вземане на конкретни мерки – например драстично намаление на използването на въглища и увеличаване инвестирането във възобновяема енергийност и ефикасност, които съществено да намалят въглеродният отпечатък на САЩ.