Светът навлиза в ценови шок според Световната банка

Световната банка прогнозира най-силната ценова криза през 2022 г. от 70-те години на миналия век насам, поради скоковете на цената на енергоносителите, металите и храните. Това се посочва в новия обзор на пазара на суровини Commodity Market Outlook. Експертите от Световната банка предвиждат 50% поскъпване на енергоносителите през 2022, а на другите стоки – с 20%.
През 2023-24 прогнозата на обзора на Световната банка на пазара на суровини Commodity Market Outlook е за намаляване цената на всички стоки, но очакванията на експертите са за по-високи цени за целия петгодишния период. Отбелязва се, че последиците от войната в Украйна могат да бъдат по-продължителни отколкото при предишни кризи. Накратко – световната икономика навлезе в най-силния ценови стоков шок от 70-те години на миналия век насам. Днес потребителите обаче имат по-малко възможности за замяна на едни с други изкопаеми енергоносители, тъй като поскъпването вече обхваща всички пазарни сектори. Средногодишната цена на петрола марка Brent се очаква да се покачи с 42% – до 100 долара за барел. Тя ще намалее до 92 долара през 2023 г., ако спрат прекъсванията на доставките и се увеличи добива на петрол в други страни освен Русия, при по-малък ръст на търсенето. Commodity Market Outlook предупреждава за опасността от практикуваното сега намаляване на данъци и даване на субсидии вместо вземането на дългосрочни мерки за намаляване на търсенето и насърчаване на алтернативните енергийни източници. Това може само да задълбочи дефицита на доставките и да засили ценовия натиск върху енергийния пазар. А и принудителният преход към по-скъпо струващи търговски модели като промяната на логистиката поради смяна на доставчицине на суровини може да докара продължителна инфлация. Очакваният през годината ръст на цената на газа – в Европа до 111% – води до поскъпване на торовете с почти 70%. Поради това поскъпва земеделската продукция – включително поради отказ от торове, намаляване на добивите им и предлаганото на пазара. Цената на продоволствията средно ще скочи с 23%, а на пшеницата – над 40%.