Свой ловен дом строи дружинката в село Сърница

Дружинката в село Сърница в община Минерални бани се зае да осъществи една отдавнашна инициатива – да построи свой ловен дом. Материалите се осигуряват със собствени средства, всички ловци с готовност помагат с доброволен труд. В навечерието на новия сезон дружинката с председател Мехмед Мехмед е амбицирана градежът да завърши по-бързо и така ловците да имат своя собствена база.