Свръхчовеци са живели на „Пожарището” над Горно Брястово

Свръхчовеци с изключителни възможности вероятно са живели на „Пожарището” над село Горно Брястово в община Минерални бани. Обитателите на светилището са имали необикновени възможности, които са им помагали да контактуват с божествени същества и да влияят върху живота на обикновените хора.
„Много вероятно е да се докаже, че чрез своите умения са измолвали свише помощ за добруването на хората и Земята“. Това е мястото, където се е правела връзката между простосмъртните и божествата..
Около светилището има много силно геомагнитно поле, което е било използвано за лечението на болни хора. Традиционно предците ни са избирали такива места за светилища, защото са знаели, че силното геомагнитно поле има добро влияние върху човешкия организъм. Местата, където са изградени кръглите площадки, градиентът на магнитното поле рязко се повишава. Установената положителна магнитна аномалия обяснява развитата сетивност на хората, изградили светилището. Навярно тези, които са открили природния феномен, са се възползвали от него, като са го превърнали в светилище.