Седем хотела за 190 млн евро ще строи Черна гора

Пет хотела на стойност над 75 млн. евро ще бъдат изградени в северната част на Черна гора, а още два на брега. Досега черногорското правителство включи седем проекта в списъка на проектите за развитие на туризма и за първи път инвеститорите разпознаха потенциала на север.
Общата стойност на седемте проекта надхвърля 190 милиона евро. С тези хотели ще се удвои предлагането на хотелско настаняване от висока категория. „Като се има предвид, че тези проекти ще създадат възможност за създаване на 769 нови работни места, може да се заключи, че изразеният интерес досега потвърждава нашето очакване, че тази програма ще бъде важен тласък за цялостното развитие на Черна гора, с акцент върху развитието на по-малко развити местни самоуправления и нови работни места, се казва в изявлението на министерството на устойчивото развитие и туризма.