Секретарка на кмета на Добрич и пиарка прибират 80 000 лева

Секретарката на кмета на Добрич Йордан Йорданов и пиарката му ще приберат над 80 000 лева, задето му пазят…документите по водния цикъл в града! Те няма да работят на терен, само ще администрират, но за сметка на това ще получават солидни възнаграждения. Ще имат и специален офис, който се намира на улица „Йордан Йовков“ в Добрич. Засега няма информация колко ще струва помещението.
Общата заделена сума само за заплати на назначените в административното управление на водния цикъл е 455 000 лева. Ето и възнагражденията, които кметът на добрич Йордан Йорданов е определил:
Звено изпълнение на проекта по водния цикъл
Ръководител на проекта: инж. Живко Неделев, бивш зам. кмет на Балчик – 75 330 лв.
Координатор: инж. Добринка Михова, гл. експерт в дирекция УТИОС – 58 590 лв.
Експерт комуникация, информация и публичност: Галина Миткова, началник на канцеларията на кмета и пиар – 46 035 лв.
Юрист на проекта: Росица Маркова, юрист на община Добрич – 37 665 лв.
ВиК инженер, направление пречистване: Николай Читърлиев – 58 590 лв.
ВиК инженер, направление ВиК: инж. Димка Атанасова-Петрова – 58 590 лв.
Експерт счетоводство и финанси: Божанка Вуцова, общински съветник от ГЕРБ – 50 222 лв.
ВиК инженер, представител на асоциирания партньор: инж. Димчо Димов – 35 573 лв.
Служител, отговарящ за съхранението на документацията: Мария Йорданова, секретарка на кмета на Добрич – 34 407 лв.