Селата от община Невестино застрашени от воден режим


Заради продължителното засушаване, редица села в Невестинско са изправени пред опасността от воден режим, съобщи общинската управа. Повечето от населените места и над 200 махали в общината са със собствени водоизточници, чието ниво е спаднало драстично. За самия общински център Невестино вода се осигурява на помпажен принцип от кладенци по брега на река Елещница.
В Невестино чешмите с минерална вода са затворени заради установена естествена завишена радиация, така е от месеци. В някои от селата водоизточници пресъхват. В Раково пета година не могат да ремонтират водопровода до селото, изграждан през 1964 г., който се е запушил.