Семинар за конфликт на интереси провеждат в Сливен

Семинар на тема: „Обща характеристика на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество. Лица, заемащи публична длъжност. Проверка за конфликт на интереси. Несъвместимост.” се проведе в Сливен. Лектор беше Николай Николов – доктор по административно право и процес, един от най-изявените специалисти в областта на установяване и предотвратяване на конфликта на интереси.
На форума присъстваха кметът на Община Сливен Стефан Радев, Димитър Митев – председател на Общински съвет, Валя Радева – секретар на Община Сливен, общински съветници, кметове на населени места, управители на търговски дружества с общинско участие и директори на общински предприятия. Семинарът, организиран от Общински съвет и Община Сливен започна с минута мълчание в памет на загиналите в катастрофата на АМ „Тракия“.