СЕМ отново ще избира генерален директор на БНТ

Съветът за електронни медии взе единодушно решение да не обжалва решението на Административният съд София-област, което отмени като незаконосъобразно решението на СЕМ от юни миналата година за прекратяване на процедурата за избор на генерален директор на Българската национална телевизия.
Въпреки че членове на медийния регулатор не споделят голяма част от мотивите на съда, СЕМ прецени, че едно евентуално обжалване би отсрочило още избора на генерален директор във времето, което няма да е в полза нито на обществото, нито на БНТ. Съдът реши, че трябва да има отново гласуване на кандидатурата на всеки един от осемте претенденти за поста, като всеки един от членовете на медийния регулатор гласува със „за“ или „против“, а постановеното решение на СЕМ трябва да бъде мотивирано. След влизането на решението в сила предстои на заседание на медийния регулатор да бъдат изпълнени указанията на съда.