Скопие се предлага за федерация с България

Федерация с България за членство в НАТО и ЕС – с това заглавие излезе на корицата си „Фокус“, най-авторитетното македонско политическо седмично списание. Автор на предложението е Ристе Люботенски – доктор по политически науки и някогашен съветник на първия президент на Македония Киро Глигоров.
На този етап вероятно чудна, но и полезна може да е идеята да се разговаря и договаря създаването на форма на федерация между Република България и Република Македония – като начин, по който Македония безпрепятствено да се интегрира в евроатлантическите структури, предлага Люботенски. Според него, главните фактори за реализацията на подобна идея са „тези, които вземат ключовите решения в Европа и региона“.
Засега предложението на някогашния съветник на президента Глигоров не се дискутира толкова ожесточено в македонските медии. Най-смело реагира телевизия „Стар“ в Щип – медията посвети едночасово дискусионно предаване на концепцията за федерация с България.