Следващата учебна година ще започне на 15 септември

„Следващата учебна година ще започне на 15 септември. Дебатите продължават активно, възможностите са много. Основната идея на образователния министър е дните, които бъдат удължени с по-ранно започване на учебната година, да бъдат използвани максимално за ваканция.
Да се създаде редуване на учебно време и ваканция, които са малко по-различни от тези в момента“, коментира бившият зам.-министър на образованието и директор на 119-о училище Диян Стаматов. Според него българските ученици се намират в „златната среда“ при съпоставянето им с децата от други държави. Много може да се иска, за да сме много по-напред, но в момента реалността е тази, отбеляза той. Стаматов е на мнение, че тепърва ще виждаме резултата от всичко случило се в образованието ни през последните 2 години на пандемия – знания, умения и пропуски на учениците. „Изненада беше, че само за 24 ч. образователната ни система се пренастрои от присъствено в дистанционно. Тази своеобразна професионална магия е в резултат от изненадата на възможностите на учителите. Със сигурност сме много напред в дигитализацията. Въпреки всичко, твърдото ми убеждение е, че образованието трябва да бъде в училище – присъствено“, подчерта училищният директор. По думите му частните уроци са почти българска традиция, а занапред все по-често ще виждаме ситуация, в която училището и алтернативните образователни дейности ще показват онова, което са си откраднали от дистанционното обучение.