Сливен чества 200 години от рождението на Добри Чинтулов

Родният град на Добри Чинтулов чества тържествено 200 години от рождението на една от най-значимите фигури на българското Възраждане – заслужил учител, забележителен педагог, изключителен патриот и родолюбец, бележит общественик и борец за църковна независимост, вдъхновен бунтовен поет и родоначалник на новата българска поезия.
По този повод в залите на Регионалната библиотека „Сава Доброплодни“ бе открита документалната изложба „И будеше за бунт сърцата…“. Тя е организирана от библиотеката в партньорство с община Сливен, Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“, Регионална библиотека „Петко Рачов Славейков“ – Велико Търново, Държавен архив – Сливен и др. Събитието е част от програмата за отбелязване на значимия юбилей и на празника на Сливен – Димитровден. В дванадесет табла и десет витрини с много снимки, архивни и документални материали, периодични издания и книги, голяма част от които не са показвани в оригинал в Сливен, се проследяват основни етапи от живота и делото на Добри Чинтулов. Представено е родословието на бащиния му род, неговото семейство, годините на учение, обучението му в Одеската Херсонска духовна семинария, дейността на Чинтулов като учител в Сливен и Ямбол, участието му в борбата за независима българска църква и в Първия църковно-народен събор в Цариград през 1871 г., последните години от живота на поета след Освобождението през 1878 г. Специално място е отделено и на признателността към неговото дело.
В изложбата могат да се видят и първите му публикувани стихове в „Цариградски вестник“ и в книгите „Разна любовна песнопойка“/Белград, 1858/, „Цигулка с народни и любовни песни“/Браила, 1869/ и др. Специално място е отделено на книжовната, литературна и езиковедска дейност на Чинтулов, като са представени всички издания на неговата поезия, речи и писма, както и издадените почти 100 г. след неговата смърт „Ръкописни учебници“. Представени са и трудовете на най-известните биографи на Чинтулов и на изследванията върху неговото творчество. Интерес представлява показаното в оригинал съчинение на Чинтулов „Справедливо ли е мнението за преселването на душата“. Голяма част от представените материали са оригинални документи, съхранявани в Историческия архив на Националната библиотека „Св.св.Кирил и Методий“ – София, на Държавен архив -Сливен, както и материали от фондовете на регионалните библиотеки в Сливен и Велико Търново.
В изложбата могат да се видят и два портрета на поета, рисувани от художниците Стефан Петров/1943/ и Иван Савов /1972/. Любопитен акцент са и нотните записи на негови песни хармонизирани от Мишо Тодоров, съхранявани в ДА-Сливен. На откриването на изложбата бе представен и библиографският указател „Добри Чинтулов“, издаден от РБ „Сава Доброплодни“, със съставители д-р Росица Петрова-Василева, Галя Чолакова и Росица Иванова. Указателят обхваща периода от 1849 г. до юли 2022 г. включително и представя 1619 публикации от и за Чинтулов на български и чужди езици. Той е единственото за сега библиографско издание, което в такава пълнота отразява целия живот и многостранна дейност на Чинтулов и осветлява по-пълно истината за неговия принос в освободителното движение и революционната борба като поет и просветител. Документалната изложба „И будеше за бунт сърцата…“ е част от проявите в Сливен, посветени на знаменателната годишнина на Чинтулов, и ще бъде експонирана до 29.10.2022 г. включително.
Празничната програма за Деня на Сливен Димитровден и юбилея на Чинтулов продължава и утре, 20 октомври, с факелно шествие и церемония за отбелязване на 200 години от рождението на поета-възрожденец. От 18,00 часа в шествието ще се включат ученици от ППМГ „Добри Чинтулов“, които ще минат с факли в ръце по лъчове от различни части на Сливен. Те ще се съберат на площад „Хаджи Димитър“, където е предвиден тържествен ритуал. Ще бъдат поднесени цветя пред бюста на Добри Чинтулов. Във връзка с юбилeя от 19 ч. в зала „Зора“ започва концерт на смесен хор „Добри Чинтулов“ и Обединена школа по изкуства „Мишо Тодоров“ при народно читалище „Зора-1860″.