Слънчев „визьор” бе регистриран на Шарапаните над Горно Брястово

Скален слънчев „визьор“ с ориентация изток-запад бе открит на Шарапаните над село Горно Брястово в община Минерални бани. Точно под него скрита в гората в същата посока има страхотна шарапана! А вдясно от „визьора” под известните шарапани на самия връх, скрит зад шубраците се показа и скален мъжки профил. „Шарапаните“ се очертават като значим култов комплекс с много елементи.