Софийския университет спечели най-значимия си проект

Наскоро Стопанският факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ спечели най-значимият до момента проект в своята история. Туининг проектът TWIN4ECO е на стойност 2,7 млн. лв. и се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост. Срокът на изпълнение е средата на 2026 година.
Същността на проекта е пренасяне на опит и капацитет от водещи университети в Европа. Две са основните теми за проекта – моделиране на енергийни пазари и иновации в енергетиката. Партньори са четири водещи университета – Кьолнският университет, Виенски технически университет, Технологичен университет Дъблин и Гронингенски университет. Целта е да се повиши изследователския капацитет и Стопанският факултет да се превърне в национален център за научни постижения в областта на устойчивата енергийна икономика и иновации с регионално значение.