София е един от най-замърсените градове в ЕС според „Политико”

Столицата на България е един от най-замърсените градове в ЕС; през 2019 г. в нея е регистриран най-високият процент преждевременни смъртни случаи, свързани със свръхфини частици в целия блок.
Решаването на проблема ще означава да се убедят хората да преминат към по-малко замърсяващи навици, като например да променят начина, по който отопляват домовете си, и да се откажат от автомобилите си, както и да увеличат значително мрежата на обществения транспорт в града, пише „Политико“. Като част от финансиран от ЕС план на стойност 3,7 милиона евро, стартиран миналата година, София въвежда иновативни мерки за мобилност, насочени към постигане точно на това. Сред тях са: изкуствен интелект за определяне на честотата и маршрута на автобусните линии, интерактивни приложения за смартфони, които възнаграждават по-устойчиво поведение, и дори флотилия от дронове, които могат да откриват незаконно замърсяване. „Не може да се промени качеството на въздуха само чрез административни мерки, трябва да стане модерно, за да започнат и хората да се грижат „, казва Севдалина Войнова, програмен директор в Асоциацията за развитие на София, която работи с града по схемата за екологичен транспорт. Група граждани и неправителствени организации, работещи в областта на околната среда, вече заведоха дело срещу общината за нарушаване на ограниченията на ЕС за замърсяване на въздуха и спечелиха делото миналата година. Тъй като ЕС се стреми да затегне ограниченията за замърсяване на въздуха, натискът върху София да предприеме действия само ще нараства. В сряда Брюксел предложи затягане на ограниченията за редица замърсители, включително фини прахови частици и азотен диоксид – два от основните източници на лош въздух в София, които идват главно от отоплението и транспортните емисии. Предложението на Европейската комисия въвежда и разпоредби, които да гарантират, че гражданите имат достъп до правосъдие при нарушаване на пределно допустимите норми и могат да бъдат компенсирани за увреждане на здравето, причинено от прекомерното замърсяване – потенциално главоболие за националните и регионалните правителства със силно замърсяване.
София е „направила много“ за справяне със замърсяването през последното десетилетие, настоява в интервю заместник-кметът на града по транспорта Кристиан Кръстев. Градската управа сега удвоява усилията си за изпълнение на финансирания от ЕС проект, каза той, като призна, че той е „сложен“ и „труден за управление“.