Социалната кухня в град Елена вече работи


Социалната кухня в град Елена възобнови дейността си. Храната за самотно живеещите възрастни и хората с ниски доходи се осигурява с финансиране от дарители. Социалната кухня в Елена работи само през зимата. За пета година дейността ѝ е възможна с даренията от немската благотворителна организация „Помощ за България“.
Нейният председател д-р Юрген Мюлер дари 2000 евро за кухнята. Храната се приготвя в Домашния социален патронаж, в който с финансиране от организацията са направени ремонти, купен е автомобил за разнасяне на храната. За социалната кухня през тази зима местни бизнесмени дариха още 1000 лева. Храна от социалната кухня получават в домовете си 25 нуждаещи се от Елена и селата Марян, Руховци, Константин и Беброво.