Социалното предприемачество бе тема на форум в Хасково

Социалното предприемачество може да допринесе за по-голяма заетос ти достойно заплащане на труда на хората в неравностойно положение, това заяви кметът на Хасково Добри Беливанов при откриването на информационен форум „Социално предприемачество – предизвикателства и възможности за развитие в Южен Централен район” който се провежда днес в Хасково. Форумът е организиран от Националната федерация на работодателите на инвалиди (НФРИ) Тя обхващаща 80 предприятия за хора с увреждания от социалната икономика, съвместно с Министерство на труда и социалната политика, Община Хасково и Областна Администрация Хасково. При откриването кмета каза още „Радвам се, че Хасково е домакин на подобен форум, защото социалното предприемачество е механизма чрез който може да се промени живота на хорта в неравностойно положение. Преди години в България съществуваше организация , която осигуряваше работа на инвалидите . След промените през 1989 година, в тази сфера се получи вакуум. Хората в неравностойно положение много трудно намират работа и достойно заплащане, в голямата си част те са социално слаби разчитащи на помощи и инвалидни пенсии, които всички знаем в какъв минимален размер са. Рядкост са работодателите, които дават шанс за достоен труд на хора с увреждания. Социалното предприемачество е това което може да създаде интегрирана среда за създаване на роботни места за хора с увреждания с устойчив характер. Социалните предприятия са тези които спомагат за процеса на социално включване, солидарност и зачитане на уменията на всеки отделен човек съсредоточавайки се върху възможностите му за участие в социални и трудови отговорности. Община Хасково участва в проект за социално предприемачество, който по-късно ще бъде представен тук. Познавам лично управителя на една от фирмите, наели на работа хора с увреждания в Хасково Сияна Кисьова. Няма да давам оценка за продукцията на фирмата, но ще споделя че продукти на тази фирма почти винаги присъстват в подаръците, които прави община Хасково за своите гости и приятели, продукти на фирмата изложихме за поредна година и на нашия щанд във френския град Шатион, с който Хасково е побратимен. Хора от цяла Европа са очаровани от качеството на произведеното точно на тази фирма , в която работят хора с увреждания. Това мисля е достатъчна атестация на качеството на труда, който могат да полагат хората в неравностойно положение.
Учатниците във форума бяха привествани и от доктор Султанка Петрова, заместник министър на труда и социалната политика. Тя заяви че се работи по промяна на законодателството в посока насърчаване на социалното предприемачество и наемането на хора с увреждания. Участниците във форума бяха приветствани и от зам.областния управител Стефка Здравкова. За социално предприемачество днес в Хасково си говорят представители на местните власти от областта,граждански организации, социални партньори, социални предприятия и др.
Целта на форума е да се подобри видимостта на социалното предприемачество. Главен акцент в работата на форума, целящ осигуряване на информация и дискусия е изграждането на една по-интегрирана среда за създаването на работни места за хора в неравностойно положение с устойчив характер.
Ще бъдат представени предизвикателствата пред социалната икономика и добри практики на предприятия за хора с увреждания, които осигуряват устойчиви работни места на територията на Южен централен район. Тези предприятия съществуват в един уникален модел, чрез който се реализира интегрирана заетост на несубсидирани работни места.