Спасиха защитен вид ястреб в Смолян

Експерти от Регионалната инспекция по околна среда и води в Смолян спасиха птица от защитения вид Малък ястреб и я изпратиха на лечение. След получен сигнал за намерена граблива птица в близост до затворническото общежитие в Смолян специалистите са направили първоначален оглед, при който не са установили видими външни наранявания.
Птицата е намерена от служител на общежитието във видимо добро жизнено състояние, но без възможност да лети. Тя е изпратена в спасителния център за диви животни в Стара Загора. Малкият ястреб е защитен вид. Законът за биологичното разнообразие забранява улавянето или убиването му.