Списък със заплахи огласи Великобритания

Британското правителство огласи списък с всички сериозни заплахи, пред които смята, че в момента е изправено Обединеното кралство, съобщи „Политико“. Националният регистър на риска на правителството на Обединеното кралство , представен вчера от вицепремиера Оливър Доудън, посочва основните уязвимости и заплахи за страната. И разкрива по-рано класифицирана информация за начина на мислене на британското правителство в опит да насърчи фирмите да подобрят своите стратегии за смекчаване последиците.
Регистърът описва общо 89 риска, които отговарят на прага за потенциално „съществено въздействие върху безопасността, сигурността и/или критичните системи на Обединеното кралство на национално ниво“. Заплахата за европейските газови доставки от Русия след нахлуването й в Украйна е вписана в регистъра за първи път. Документът гласи, че „разумният най-лош сценарий предполага, че война, политически катаклизъм или по-благоприятна причина биха нарушили значително глобалните доставки на петрол, което ще доведе до много по-високи световни цени“. Междувременно изкуственият интелект (ИИ) е посочен като една от четирите отделни „хронични заплахи“ за първи път – заедно със заплахите, породени от изменението на климата, антимикробната резистентност и сериозната организирана престъпност. Правителството казва, че докато системите с ИИ „представят много възможности“, има „диапазон от потенциални рискове и несигурност относно тяхното трансформиращо въздействие“. Дебют в списъка на гибелта правят и подводните телекомуникационни кабели, за които правителството предупреждава, че са уязвими за атаки. Докладът засяга и отдалечената — но потенциално вредна — заплаха от атаки с дронове срещу инфраструктурата на Обединеното кралство. „Първото задължение на правителството е да пази хората в безопасност“, каза Даудън пред Скай Нюз, когато разкри плана. В момента Даудън замества своя шеф премиера Риши Сунак, който замина за Калифорния.