Спряно е вписването акциите на община Варна в Пловдивския панаир

Спряха вписването на акциите на Варна в Пловдивския панаир. На втора инстанция съдът прецени, че трябва да се изчака произнасянето по жалбата на община Пловдив срещу вдигането на капитала на „Пълдин Туринвест“.
Пловдивският апелативен съд потвърди определението на окръжните магистрати, с което беше спряно вписването на промени в капитала на „Пълдин Туринвест“ АД. Дружеството е обжалвало спирането на производството в Агенцията по вписванията за апорта на акциите на Варна в панаира, приети на общото събрание на акционерите, проведено на 24 ноември 2022 г. Ако тази сделка бъде финализирана, бизнесменът Георги Гергов ще придобие 79 на сто от контрола над „Международен панаир Пловдив“. Апелативните съдии са преценили, че аргументите на жалбоподателя са неоснователни. Община Пловдив като акционер в „Пълдин Туринвест“ оспори всички промени, приети на общото събрание, и произнасянето на съда по тази жалба е от значение и за вписването. Със същия мотив оспорването беше отхвърлено и от първата инстанция.