Средната класа в Германия изостава в сравнение с Европа

Средната класа в Германия се е свила леко в последните години. Това сочи изследване на базирания в Мюнхен икономически институт Ифо, пише АРД. Ако през 2007 г. 65% от населението на страната е принадлежало към средната класа, през 2019 г. делът ѝ е паднал до 63% от германците. Проучването е направено по поръчка на консервативната фондация „Ханс Зайдел“.
Над 80 процента от германците определят себе си като част от средната класа. На практика обаче през 2019 г. 26,1 млн. домакинства в страната са принадлежали към тази група – по-малко от две трети от всички домакинства. Авторите на проучването са базирали изчисленията си въз основа на дефиницията на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Според нея един човек принадлежи към средната класа, ако разполага с между 75 и 200% от средния доход за страната. За хората, живеещи самостоятелно в Германия, това означава разполагаем нетен годишен доход между 17 475 евро и 46 600 евро за 2019 година. За двойките без деца въпросният диапазон е между 26 212 евро и 69 900 евро. А семействата с две деца принадлежат към средната класа, ако разполагат с доход между 36 698 евро и 97 860 евро на година, пише АРД, позовавайки се на проучването.