Среща със собственици проведе кмета на Ивайловград

В малката зала на НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград се проведе съвместна среща с Кмета на Община Ивайловград – Диана Овчарова и Управителните съвети на Сдруженията на собствениците и самите собственици от жилищни сгради, за които е отворена процедура за подаване на проектни предложения за участие по програма за повишаване на енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. Присъстваха представители на Сдружението на собствениците и собствениците на жилищните сгради от съответните адреси.