Срещи дискусии между бизнеса и университетите в Пловдив


От миналата година Пловдив е най-големия индустриален център в страната, а Тракия икономическа зона (ТИЗ) е в топ три в Югоизточна Европа. Близо 40% е производството в областта, като заема 40% от БВП на страната, а делът на услугите е 28%. Голяма е динамиката на български и чуждестранни инвестиции в Тракия икономическа зона, където всеки месец обявяваме нов инвеститор, завод, фабрика или производство. Това заяви заместник-кметът Стефан Стоянов по време на среща на представители на бизнеса и висшите учебни заведения.
Статистиката сочи, че безработицата в града е 2%, като никога не е била толкова ниска, а в региона е 4%. Пловдив изпреварва столицата по брой издадени разрешения за строеж. Големият въпрос е образованието, подготовката на квалифицирани кадри и развитието на пазара на труда, посочи Стефан Стоянов. Затова основният фокус на политиката на община Пловдив и екипа на „Клъстер Тракия икономическа зона“ е да подпомогнат професионалното образование чрез дуалните обучения, където фирми и училища работят ръка за ръка в дадена специалност и ориентират прагматично професионалното образование, допълни заместник-кметът. Дуалните паралелки през учебната 2019/2020 са 17 и зад тях стоят 40 компании.
На срещата, организирана с помощта на „Клъстер Тракия икономическа зона“ и община Пловдив, присъстваха представители на водещите университети в града и някои от най-успешните компании в ТИЗ. На нея бяха представени различни инициативи и проекти. Спасена Генчева, управител на Хайкад Инфотех, фирмата – инициатор за срещата, посочи, че заедно с Технически университет – София, филиал Пловдив, и компании от ТИЗ до няколко месеца ще стартират лаборатория за обучение на инженер-конструктори с програмния продукт CATIA, които ще отговорят на нуждите на индустрията.
Целта на подобни инициативи и съвместни проекти между университетите и бизнеса е дуално обучение и подготовка на квалифицирани кадри във висшето образование. На срещата присъстваха и 4-ма ръководни кадри на френската Дасо Системс /Dassault Systemes/, която е втората по големина софтуерна компания в Европа и чийто представител за България е екипа на Хайкад Инфотех. С продуктите на Dassault Systèmes се обучават 1.5 милиона студенти годишно в 15 000 инженерни учебни заведения по света.
Бизнесът и представителите на университетите разискваха как да бъде изградена ефективна система за инженерно обучение и квалификация за определени дейности и превръщането на България от място, където са съсредоточени производствени компании във високотехнологични такива. Фирмите и образователните институции вече работят по осъвременяване на учебните планове и създаване на регионални центрове за инженерна квалификация.
Представители от ВМЗ – Сопот споделиха своя добър опит и по отношение на подкрепа на ученици от дуални паралелки, като им осигуряват база за практическо обучение. Всяка година подкрепят и студенти въз основа на изградена стажантска програма. Проф. д-р Въльо Николов, директор на пловдивския филиал на ТУ – София разказа за успешна практика за дуално обучение на студенти, обучаващи се по инженерни специалности, които са специализирали в завод „Арсенал“. Участниците в срещата решиха да продължат и в бъдеще подобни дискусии по отношение на квалификацията и реализацията на студенти като бъдещи служители в компаниите в Тракия икономическа зона. Домакин на втората подобна дискусия ще бъде Аграрен университет. Ректорът на учебното заведение проф. Христина Янчева акцентира върху факта, че има търсене на кадри в областта на аграрните и технически науки, но желаещите да се обучават са малко.