Стара Загора е изразходвала 141 328 лева за референдума „Бедечка”

Към днешна дата – 04.09.2017 г., след като са отчетени всички разходи, Община Стара Загора е изразходвала за провеждането на референдума за бъдещето на Бедечка сума в размер на 141 328 лв., съобщи главният финансист Цанка Ганева.
СНЦ „Запазете Бедечка“ е подало заявление за достъп до обществена информация на 22.06.2017 г. , а жалбата им до Административен съд Стара Загора, във връзка с отказания на 18.07.2017 г. достъп до информация, е от 27.07.2017 г.
На 18.06.2017 г. Община Стара Загора проведе местен референдум, поискан на основание Решение №862 от 27.04.2017 г. на Общински съвет Стара Загора, с въпрос: „Да бъде ли извършено отчуждаване на частните незастроени имоти в квартал „Бедечка“, по реда на Закона за общинската собственост и Закона за устройство на територията, при граници: от изток – бул. „Хан Тервел“, от запад – ул. „Иван Вазов“, от север алеята към предприятие Труд и от юг – ул. „Христина Морфова“? На територията на отчуждените имоти да се изгради парк, за сметка на бюджета или активи на Община Стара Загора.“