Стара Загора ще има площад от гранит

Започва изпълнението на реконструкцията на площадното пространство около община Стара Загора и пешеходната зона по централния булевард в града. Вторият етап на проекта „Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора“ е финансиран по Оперативна програма “Региони в растеж” 2014-2020.
Чрез проведената открита процедура по ЗОП за изпълнител на строително-монтажните работи е избран ДЗЗД „Красива Стара Загора“, гр. Бургас с участници в обединението -„Тийм инженеринг“ ЕООД, гр. Бургас и „БИАД -С“ ЕООД“ ЕООД, гр. София. Реконструкцията, благоустрояването и подобряването на физическата среда обхваща два обекта – площадното пространство около Община Стара Загора и пешеходната зона по бул.“Цар Симеон Велики“, от ул.“Хаджи Димитър Асенов“ до бул.“Св. патриарх Евтимий“.
Общата стойност на договора за двата обекта е близо 6,9 млн. лв без ДДС, от тях близо 1 млн. лв. са за площадното пространство, а около 5, 9 млн. лв. без ДДС за пешеходната зона. За първия обект срокът за завършване е 90 календарни дни, а за втория – 270 календарни дни, като сроковете започват да текат от датата на подписване на Протокол за откриване на строителна площадка.
Реконструкцията на площадното пространство около Община Стара Загора включва поставяне на настилка от гранит с голяма здравина и трайност, под формата на каменни плочи по целия площад, което трябва да обобщи и подчертае визията му. В западната част на площадното пространство ще бъде изградена ниска сцена със 7-8 стъпала към площада. Стъпалата ще бъдат оформени като места за сядане в близост до зеленината, за да бъде ползван площада ежедневно, като зона за почивка и срещи. Водни фонтани със звук и светлина, излизащи директно от земята ще разхлаждат въздуха и ще представляват атракция, желана зона в горещи дни и предпочитано място за игри от децата. Предвиждат се масивни пейки, които могат да бъдат ползвани както за почивка, така и за удобно наблюдаване на сцената. Нови високи широколистни дървета ще рамкират площта от юг и ще осигурят сянка по южната периферия. Предвижда се преустройване на стълбите южно и източно от сградата на Общината, изграждане на нова междинна площадка с вкопани кашпи за дървета и коледна украса. За птицата Феникс е отредено специално място – на повдигнато ниво спрямо котата на площада, където пластиката ще представлява основен акцент на тъмния нощен фон и търсен ефект в светлинното решение на площада.
Пешеходната зона по бул. “Цар Симеон Велики“ също ще бъде изпълнена с настилка от гранит под формата на павета и каменни плочи по цялата улица. Предвижда се подобряване на пространствата около жилищните сгради и цялостно реорганизиране на търговските обекти. Ще бъде осигурен и достъп за хора в неравностойно положение и майки с колички.