Стари компютри изиграха лоша шега на Общинския съвет в Пловдив

Старата техника, с която гласуват общинските съветници по време на заседанията на Общинския съвет, изигра лоша шега на най-важната сесия, на която се приемат стратегическите документи, чертаещи развитието на Пловдив.
Системата няколко пъти отказа и председателстващата сесията Савина Петкова обяви на микрофон за проблема. Наложи се прекъсване на заседанието до отстраняването на повредата. Председателят на ОбС Атанас Узунов елегантно прехвърли отговорността за ръководството. В мача на истината, както нарече предстоящия спектакъл, Узунов определи за главни действащи лица кмета Костадин Димитров и заместника му по финанси Женя Петкова, и председателстващ Савина Петкова. Последва 5-минутна почивка и сесията стартира по същество. Първите важни бюджетни и имотни точки преминаха без никакви изказвания и бяха приети с мнозинство. По предложение на заместник-кмета по строителство и общинска собственост инж. Тошо Пашов на район „Централен“ се предоставя стопанисването и управлението на сградата на ул. „Хр. Г. Данов“ 41, в която се помещава централата на КНСБ. Илия Гатев от БСП отбеляза, че всички трябва да се потрудят да се увеличат приходите от концесии.