Стартира данъчната кампания в община Ямбол

Община Ямбол уведомява данъчно задължените лица, че скоро стартира кампанията за 2021 година. Задълженията за данък върху превозните средства, такса куче и патентен данък за тази година могат да бъдат заплатени от 18 януари. Данък върху недвижимите имоти ще може да се заплаща след 1 март.
На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. При наличие на стари задължения, съгл. чл. 169, ал.3а ДОПК, до заявяването им за принудително събиране, задълженията за съответния вид ще се погасяват по реда на възникването им, а когато се отнасят за една и съща година, лицето има право да заяви кое от тях погасява.