Стартира строежът на 4 кладенци за питейна вода в Хасково

Стартира строежът на четири дублиращи кладенци за питейна вода на Хасково в Северна индустриална зона. Строежа трябва да приключи до началото на месец януари. Изпълнителят бе избран с договаряне без предварително обявление заради неотложност, процедурата е предвидена в Закона за обществените поръчки. Тогава бе реална опасността от воден режим на Хасково заради спрените от експлоатация кладенци в които бе установено повишено съдържание на уран. Средствата за новите кладенци около 1 милион и 900 хиляди лева бяха отпуснати от Министерски съвет от бюджета на Министерството на регионалното развитие. За договарянето бяха поканени единадесет фирми от тях шест за тази позиция.
Днес бяха отворени ценовите оферти на фирми кандидатстващи за изграждането на други 4 кладенеца в Източна зона и в Узунджово. Процедурата е открита,по Закона за обществените поръчки. Общо за 8-те кладенеца ще бъдат платени около 800 хиляди лева. Останалата отпусната от Министерски съвет сума ще бъде изразходвана за изграждането на два участъка от водопровода, дублиращи съществуващите. Старите са етернитови, компрометирани, едниният попада в зона на свлачище и е през частни имоти. Предстои и обявяване на обществени поръчки за изграждане на водопроводите. От новите 4 кладенци ще се добива вода от 60 метрова дълбочина. Очаква се дебитът да е 40 литра в секунда.