Статистиката наблюдава домакинските бюджети в Пазарджик

От началото на април Националният статистически институт започва провеждането на Наблюдението на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства. Това съобщи Гергана Спасова, главен експерт отдел „Статистически изследвания – Пазарджик”, на Териториално статистическо бюро – Юг. Тя посочи, че за област Пазарджик ще вземат участие 108 домакинства, разделени в три подизивадки от по 36 домакинства. „В областта изследването ще се проведе в градовете Пазарджик, Батак, Велинград, Панагюрище, Пещера, Ракитово и Септември, както и в селата Грашево, Звъничево, Ковачево, Мененкьово, Мало Конаре, Поибрене и Сарая.
По време на своето участие домакинствата попълват дневници за получените доходи и направените разходи през текущия месец, както и информация за нерегулярните доходи и направените разходи за предходните два месеца, когато не са участвали пряко в изследването. От всяко домакинство се изисква да отбележи ежедневно постъпилите приходи и направените разходи за цялото домакинство“, обясни Спасова. Тя каза също, че всяко домакинство ще бъде посетено от анкетьор, който ще се легитимира със служебна карта и ще подпомага попълването на формулярите. Получените данни ще се използват само за статистически цели – получаване на обобщена информация за доходите, разходите, потреблението и условията на живот на домакинствата в страната.