Столетник от Славейно плати данъците си в НАП

Столетник от село Славейно, община Смолян подаде годишната си данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2023 г. В нея той декларира доходи получени от горско стопанство – включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове, съобщиха от офиса на НАП в Смолян.
От началото на данъчната кампания до момента над 9 000 смолянчани обявиха доходите си пред НАП. Близо 70% от декларациите са подадени по електронен път с персонален идентификационен код /ПИК/ или с електронен подпис /КЕП/. Годишна данъчна декларация подават лицата, получили през 2023 години доходи от хонорари, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем или от продажба на имущество, също трябва да попълнят формуляра. В декларацията се посочва и някои облагаеми с окончателен данък доходи от чужбина, като дивиденти и ликвидационни дялове, парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител и др.
Срокът за декларира и плащане на данъка по годишните данъчни декларации е до 30 април. Физическите лица, извършващи дейност като търговци, /например регулярно продават стоки в интернет с цел печалба/, включително едноличните търговци, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане, подават годишните си декларации за доходи до 1 юли 2024 г., тъй като 30 юни е почивен ден. Най-лесният и бърз начин за подаване на декларацията и плащане на задълженията е през Портала за електронните услуги на НАП, достъпни с ПИК или КЕП.