Столичният транспорт се обогатява с незаконно ресто


Общинската фирма „Столичен електротранспрот“ си е осигурило приходи от 71 541.55 лв. от невърнато ресто от автоматите за продажба на билети в тролейбусите и трамваите в периода от 2015 до 2018 г. Извънредните постъпления са заради това, че автоматите за продажба на билети в трамваите и тролеите не връщат ресто, ако пуснатите монети надхвърлят цената на превозния документ.
Това, че се приемат монети на по-голяма стойност и не се връща разликата от цената на билета е изрично отбелязано върху автоматите, които са производство на чешката фирма Mikroelektronika и бяха инсталирани в края на 2008 г. Често обаче пътниците нямат подходящите монети и пускат по-големи суми, които остават за сметка на дружеството. В отговора на изпълнителния му директор Евгени Ганчев се казва, че „посочените суми са много малък процент в сравнение със сумите от продажба на билети и същите надлежно се заприходяват в дружеството като извънреден приход и се използват за поддръжка на системата за таксуване“.
За 2015 г. невърнатото ресто е било за 4005.30 лв. (0.099% от приходите), за 2016 г., когато цената на билета беше повишена на 1.60 лв., вече е 16 523.70 (1.3% от приходите от билети за същата година), за 2017 г. е 24 410.65 лв. (1.3% от приходите), през 2018 г. – 26 601.90 лв. (1.56%).