Стопанската академия в Свищов се спихва

Като мотиви в декларацията към МС, МОН и народните представители от област Велико Търново, председателят на ОбС-Свищов посочва: „Съпричастност към Стопанска академия във връзка с намаления прием на студенти държавна поръчка и предстоящото от МОН разпределение за учебната 2018-2019 г.“. В нея се казва още, че своя вот в подкрепа към СА „Д. А. Ценов“, освен общинските съветници, дават и кметът на община Свищов, и общинската администрация. След едночасов дебат, по време на който общинските съветници и кметът на Свищов обсъдиха възможните варианти за подкрепа на свищовската академия и единодушно подчертаха значението на СА „Д. А. Ценов“ за развитието на града, присъстващите представители на местния парламент подкрепиха декларацията