Стопанска академия в Свищов отбеляза 105-ата си годишнина

В Стопанска академия тържественото бе отбелязана 105-ата годишнина от дарителския акт на Димитър Апостолов Ценов. На 1 септември 1912 г. той завещава всичко, което притежава – недвижими имоти, пари и ценни книжа (на обща стойност около 5 млн. зл. лева) за откриване и поддържане на висше търговско училище в Свищов, припомниха от пресцентъра на СА „Димитър А. Ценов“.
105 години по-късно, академичната общност отново изрази огромната си почит, респект и благоговение пред феноменалния жест на Дарителя. На тържествената церемония в Академичния музей присъстваха академичното ръководство, представители на община Свищов, студенти, преподаватели и служители. Организаторът на музея Маргарита Дончева припомни, че в пика на своята изключителна стопанска дейност, Ценов далновидно се замисля за съдбата на припечеленото, за неговото обществено предназначение. Когато пише своето завещание, Димитър Ценов отстранява всяка възможност за двусмислено тълкувание на волята му. От една страна, той изпипва всяка фраза в текста (за да няма недоразумения), а от друга, назначава за изпълнители на волята си известни юристи, та ако възникне някакъв правен проблем, те да го отстранят.
След като оставя определени суми на сестрите си и на своите племеннички, Дарителят изрично споменава, че на роднините си и на други лица отказва правото им да оспорват неговите разпореждания. В параграфите 4 и 5 Ценов в детайли изяснява волята си за висшето училище. До идеята за неговия характер той не стига по пътя на случайността. Както казва Ценов, неговите деди, баща и той самият намират поминък в търговията и по традиция „привязан” към нея вярва, че „търговското съсловие, ако успее да се постави на висотата, която му подобава, ще бъде важен фактор за развитието и напредъка на отечеството”.
В Свищов, който е „най-търговския град по течението на Дунава” още 1873 г., се прави опит да се положат основите на първото частно приватно търговско училище (което просъществува кратко време), а през 1895 г. се създава и първата в България Търговска гимназия, благодарение на нейния дарител Димитър Хадживасилев. Тези обстоятелства предопределят решението на Димитър Ценов да създаде в родния си град висше търговско училище и така да затвори цикъла на икономическото образование в Свищов.