Стоян Ралчев / Повторение

Повтаря се, повтаря се света:
Листата – пръст, пръстта – листа:
Водата – въздух, въздухът – вода…
Добро и зло, и радост, и беда…

Докрай ще те обичам, шарен свят,
дори очите ми да изгорят!
След нощите се раждат бели дни
и нов човек, човека ще смени.