Страната ни остава най-бедната в Европейския съюз

Страната ни остава най-бедната членка на Европейския съюз с брутен вътрешен продукт на глава от населението на ниво от 53% от средното за блока. Това сочи доклад на Световната банка. Прогнозите са, че брутният вътрешен продукт на България ще нарасне с 2.6% през 2021 г.
Що се отнася до инфлацията, Световната банка очаква през тази година тя да отбележи почти двоен ръст – от 1,7% през 2020 г. до 3,2% през 2021 г. За следващите две години се предвижда слабо ускоряване от по 0,1 процентен пункт годишно. Според доклада на Световната банка се очаква инфлацията в България да достигне 3,2% през 2021 г. „Цените ще започнат да растат, защото реално погледнато няма производство, няма стоки, които да държат. Пазарът ще има по-голямо търсене от предлагането. И моментално ще се засилят и цените. Обаче заплатите стоят по-долу, тоест започва спад на вашия стандарт на живот. И вие все по-трудно ще живеете“, обясни председателят на УС на Русенската стопанска камара проф. Красимир Ениманев. Разликата между бедни и богати достига 40,8% през 2019 г., което илюстрира порочния начин на преразпределение и неефективните социални политики.