Строеж на нов водопровод провери кмета на Севлиево

Кметът на община Севлиево д-р Иван Иванов и специалисти инспектираха строителството на новия водопровод до Стоките. Тръбите вече се полагат, след което водоподаването ще бъде възстановено. Дължината на старите тръби е 338 м. – 50,44 % от целия предвиден за подмяна по този договор участък. Общата дължина на тръбите по целия проект е 676 м.
Водопроводът в този участък е с изтекъл експлоатационен срок, амортизиран и дава чести аварии. Отстраняването им е силно затруднено, тъй като голяма част от трасето на водопровода преминава през пресечени планински местности, в резултат на което се генерират значителни загуби на вода. Това е най-важната причина за честото прекъсване на водоподаването към населените места.