Студенти организираха „Беловската Коледа”

Трима студенти от град Белово решиха да направят реплика на „Българската Коледа“ и организираха „Беловската Коледа“. Инициативата им е насочена към възрастните хора в малката община и към самотните хора в условията на Covid епидемията.
Иван Пейчев, Георги Ангелов и Йоан Стефанов получиха подкрепата на целия град и кампанията им се превърна в първата за Белово гражданска благотворителна акция. Момчетата са приятели от деца. Вече са студенти, но са се завърнали в родния си град заради пандемията, наложила дистанционна форма на обучение.