Събирането на местните данъци и такси започна в Ловеч

Днес започна данъчната кампания по събирането на местните данъци и такси за 2024 г. Плащанията може да се извършват както в брой на касите на дирекция „Местни приходи“ към Община Ловеч, така и по банков път, виртуален ПОС терминал и други.
Призоваваме данъчно задължените лица да се възползват от възможността за заплащане онлайн, което може да се извърши чрез дебитна или кредитна карта на сайта на Община Ловеч. Те също така може да се възползват и от 5% отстъпка, ако платят пълния размер на данъците си в срок до края на април. По закон за данък недвижим имот, данък върху превозно средство и такса битови отпадъци се дължи първа вноска до 30 юни и втора/последна до 31 октомври. След изтичане на тези срокове започва начисляване на лихви за просрочие. Плащането на патентния данък е в досегашните срокове: до 31 януари – първо тримесечие, 30 април – второ тримесечие, 31 юли – трето тримесечие, и 31 октомври – четвърто тримесечие. Туристическият данък се внася от обектите до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Данъкът върху таксиметровия превоз на пътници се внася преди издаването на разрешение. За въпроси относно начислените местни данъци и такси за 2024 г. може да се обърнете към дирекция „Местни приходи“ на място или на телефони 068/688-301 и 068/688-309.