Съветниците във Варна поискаха съкращения в щата на общината

Проектът на бюджета на Община Варна за 2024 г. е в много напреднала фаза и до края на деня в сряда планираме да бъде публикуван. Остават последни уточнения по макрорамката, финализиране на оптимизацията на щата и детайли по някои приходни и разходни процеси. Това заяви заместник-кметът по финансите и местните данъци и такси Христо Рафаилов по време на редовната оперативка при кмета Благомир Коцев днес.
Между 10-15 % съкращения на щата в администрацията са поискали представители на Общинския съвет, съобщи заместник-кметът по правните въпроси Диан Иванов и разпореди всички дирекции и районни кметства да представят до утре, 16 януари, предложения за съкращаване на щатовете си. Такава оптимизация ще позволи да бъдат направени реформи, администрацията да заработи по-ефективно и да се актуализират възнагражденията, бе обсъдено още на срещата.