Съветът на ЕС затяга санкциите срещу Русия

Съветът на ЕС силно затегна санкциите срещу Русия заради войната в Украйна, като една от основните цели е по-добро приложение на въведените по-рано санкции чрез възпрепятстване на тяхното нарастващо заобикаляне. Новите мерки включват ограничителни мерки в областта на икономиката и срещу отделни граждани.
Предвижда се ЕС да може да предприема бързи, съразмерни и целенасочени действия, за да бъде лишена Русия от ресурсите, които ѝ позволяват да продължи войната срещу Украйна. В случай, че мерките срещу отделни нарушители на санкциите не доведат от очаквания резултат, ЕС ще може да предприеме с единодушие ограничения за продажба, доставка, пренос или износ на стоки и технологии, забранени за износ към Русия, спрямо държавите нарушители. Забранява се транзитът през Русия на повече стоки и технологии, които могат да допринесат за руския военен и технологичен напредък, на стоки и технологии за въздухоплаването или за дейности в Космоса, на гориво и горивни добавки за реактивни двигатели, изнасяни от ЕС.