Съвместно обучение проведоха общините Сърница и Минерални бани

Съвместно обучение по трудова медицина проведоха днес служители на общините Сърница и Минерални бани конферентната зала на комплекс „Романтика” в град Сърница. Обучението обхвана представителите в групите по условия на труд и длъжностните лица по безопасност и здраве при работа в ПБ.
Продължителността на обучението бе 6 учебни часа, съгласно чл.12, ал.1 от Наредба №4 от 03..11.1998 г. Една от основните цели на опреснителния курс бе повишаване ефективността на работа и развитие на личностните умения. Темите на обучението съдържаха държавна политика, нормативна уредба и управление на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. В края на семинара на всички участници бяха раздадени сертификати от обучаващата организация „Ферекс Консулт” ЕООД, обслужваща Службата по трудова медицина в град Смолян.