Съдът назначи цялостна проверка на изборните резултати в София

Административен съд София-град е назначил нова съдебно-техническа експертиза, с която да бъдат анализирани протоколите от всички 1639 избирателни секции в столицата. В делото по жалбата на Ваня Григорова, в качеството й на кандидат за кмет на Столична община, са били анализирани само 313 секции и съдия Галин Нестеров решава, че това е недостатъчно.
15 от флашките с резултатите от проверените секции не са открити. ЦИК твърди, че ги съхранява в мазе, но не може да ги открие. Вещите лица установяват, че флашките, които съхраняват изборните резултат, нямат квалифициран електронен подпис – т.е. те имат електронен подпис, но могат да се манипулират след вкарването на данни. Но няма доказателства, че флашките са манипулирани. От проверените секции се доказва, че в хартиените протоколи има разлика в гласовете – вписани са 541 гласа по-малко за Ваня Григорова и 196 гласа повече за кмета Терзиев. Тази разлика не може да повлияе на крайния резултат. Новата съдебно-техническа експертиза трябва да бъде готова до 15 март, когато е насрочено следващото заседание по делото.
Самата Григорова също коментира съдебните казуси: „Да, експертизата по делото показва разминавания между официално обявените резултати и данните, които се намират във флашките от машинното гласуване. По-големият проблем е, че липсват 15 флашки, като 13 от тях са от Слатина. Т.е. няма какво да се проверява. Т.е. никога не може да се установи дали и ако да – как са манипулирани резултатите в цели 15 секции. А са проверени само 313 СИК от над 1600. Дали установените проблеми могат да доведат до нови избори за кмет на София? На този въпрос отговор може да даде само съдът“.