Съюзът на пивоварите организира пролетен салон

Пролетният бирен салон на Съюза на пивоварите в България (СПБ) се завърна с нови послания и амбициозни инициативи, посветени на предизвикателството да се запази устойчивото развитие на сектора. Журналисти, представители на държавните институции, научните среди и бизнеса се запознаха с нововъведенията в пивоварния бранш у нас. За последните 4 години инвестициите в зелени решения в сектора надхвърлят 60 милиона лева.
Разделното събиране на отпадъци може да доведе до понижаване на потреблението на енергия и суровини от 70 до 90% и същевременно намалява замърсяването на въздуха и водите, напомниха от браншовата организация. През 2020 г. от пуснатите на пазара 7680 тона бирени пластмасови бутилки са рециклирани 44%. В тази посока е новата инициатива на СПБ кошове за разделно събиране на бутилки да бъдат поставени в градовете, в които има пивоварни компании. Напоследък интерес предизвикват и ателиетата за декориране на излезли от употреба опаковки. Ето защо на Бирения салон бяха демонстрирани арт техники за превръщането на бирени бутилки в красиви аксесоари за дома.