С бюджет от 27 528 379 лева ще разполага община Банско

Днес на редовно заседание на общинският съвет в Банско бе приет бюджета на общината за 2021г. Финансовата рамка е в размер на 27 528 379 лв. Преди гласуването, кметът Иван Кадев се обърна със специално послание към общинските съветници.
Аргументирано той очерта обстановката към момента, и напомни, че пандемията и свързаните с нея ограничения и забрани нанесоха сериозен удар по бизнеса и редица сектори на местната икономика, а оттам и върху местните жители, което доведе неминуемо и до последици за финансовата рамка на общината. „Поставени сме пред огромно изпитание, ръководството на община Банско пое сериозно предизвикателство и работи с много посветеност и отговорност за справяне и успешно излизане от кризата“. В средата на миналата година, заради пандемията общината освободи от наем за периода на затваряне общинските обекти, намалени бяха таксите за ползване на тротоарно право, дадена бе възможност за намаляване на такса битови отпадъци за неработещи поради пандемията предприятия. „Изпитание ще бъде изпълнението на бюджета за 2021″, категоричен бе кметът Иван Кадев.
Собствените приходи бяха намалени спрямо предходната, но се предвижда при стриктно и отговорно управление и реализиране на реална структурна политика през тази година, да няма ново намаляване и собствените приходи да бъдат в размер на 10 млн. лв. Държавните субсидии за годината са увеличени с близо 2 млн. лв. предимно за образование и здравеопазване, осигурени са допълнителни средства за хората в нужда, особено във време на пандемия. През трудните месеци на 2021 г. община Банско отдели значителни средства за подпомагане на хора и семейства, които пострадаха заради ограниченията, и бяха в трудно финансово положение. Осигурена бе значима социална помощ и навременна закрила.
В бюджет 2021 ще бъдат положени значими усилия за привличане на все повече туристи през летния сезон, заделени са пари за спорт, култура, зеленина и чистота – което е важно, както за жителите, така и за гостите на Банско. Продължава и отделяне на средства за селата. Инвестиционната програма на община Банско е в размер на 8 285 860 лв. Осигурени са средства за рехабилитация на улиците в промишлените зони и поддържане на полски пътища, вади и напоителни канали.