С водосвет започна ремонта на търговската улица в Ямбол

С водосвет, церемония „първа копка“ и пресконференция започна ремонтът на улица „Търговска“ по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“. Ремонтните дейности на улица „Търговска“ в Ямбол започнаха с церемония „Първа копка“ и водосвет, отслужен от Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архиерейски наместник на Ямболска духовна околия.
На церемонията присъстваха Валентин Ревански, кмет на община Ямбол, Георги Чалъков областен управител на област Ямбол, Антон Шиков, председател на Общински съвет – Ямбол, Михаил Керемидчиев, заместник-кмет на община Ямбол, инж. Димитър Шейретов, собственик и управител на фирмата изпълнител „Гради“ ЕООД – Сливен, общински съветници. „Искам да изкажа благодарност към Управляващия орган, че прояви разбиране, съпричастност и търпение за нашето желание да направим промени в този проект, а именно – да подменим строителните материали с нов вид и по-високо качество, които ще бъдат използвани за настилките на улица „Търговска“, сподели кметът на Ямбол Валентин Ревански. Той подчерта, че този проект е изготвен преди осем години и оттогава и строителните технологии, и материалите са претърпели развитие, от което Община Ямбол иска да се възползва. Валентин Ревански благодари и на проектантския екип, който също прояви съпричастност и безвъзмездно, в най-кратки срокове, направи промените, които Община Ямбол поиска. „Благодаря и на общинска администрация, която работи по този проект, в най-кратки срокове подготви и окомплектова документите за него, за да участваме в тази програма, защото този обект, който стартираме сега, е съвсем нов за Община Ямбол, с което се гордеем“, допълни още кметът на Ямбол.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол и е част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“. Той цели да повиши качеството на живот чрез благоустрояване на град Ямбол, създавайки безопасна и сигурна градска жизнена среда, която да допринесе за по-високо качество на живот и да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции. Проектът ще подпомогне постигането на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г. Срокът за неговото изпълнение е 30 месеца – до 29 декември 2022 година. Общата стойност на проекта е 1 978 901.64 лева, – европейското съфинансиране е в размер на 1 682 066.39 лева, а националното съфинансиране е 296 835.25 лева.