Таксата за притежание на домашно куче в Кърджали е 4 лева

Община Кърджали напомня на всички собственици на домашни кучета, че крайният срок за заплащане на годишната такса за притежание на куче в размер на 4.00 лева е 31 март 2018 година. От годишна такса са освободени кучетата на МО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка, използващи специални кучета, както и кастрираните кучета.
Кучета с поставен чип са освободени от такса в годината, в която е поставен чипа – чл. 8 от Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кърджали. Контролът по изпълнението на Наредбата се възлага на Кмета на Община Кърджали и на кметовете на населените места по Чл.34 от настоящата наредба. Уважаеми съграждани, надяваме се на по – голяма отговорност от ваша страна.